Verkstadsindustri

Vi har lång erfarenhet av produkter för verkstadsindustrin. Tillsammans med våra kunder anpassar vi produkten till vald processgång. Vi ser redan från början till detaljens totala livscykel och föreslår förbättringar på befintliga lösningar.

Vår attityd är alltid ett proaktivt förhållningssätt, att ständigt leta efter förbättringar i processer, detaljer och produktutvecklingen. Förbättringar som kommer till godo för våra kunder, och ökar deras konkurrenskraft. Vi behärskar hela produktionskedjan och tar ett totalansvar avseende produktionsprocessen och kvalitetssäkring av den färdiga produkten.

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03