Kvalitetssäkring

Vår kvalitetsledning av projekt och produktion uppfyller kraven enligt bilindustristandarden ISO/TS 16949:2002 och kundspecifika krav, vilket innebär APQP, FMEA, Styrplaner och PPAP enligt vår projektledningsmodell. Denna hanterar allt från prototypframtagning till serieproduktion i nybyggda artikelspecifika liner och är modulärt uppbyggd för att kunna hantera såväl olika projektstorlekar som krav.

 

heatcamera440

Samanfattning

  • ISO/TS 16949:2002

  • Modular projektmodell för att hantera såväl olika projektstorlekar som krav

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04