Fundo Components AB

Emterudsvägen 3
673 31 Charlottenberg
Sverige

Tel: +46 (0)571 768 300
Fax: +46 (0)571 768 375

Våra mailadresser är:
fornamn.efternamn@fundocomponents.com

karta48Karta och vägbeskrivningkarta

Roger Nordblad
Platschef
Mobile: +46 (0) 72 155 15 47
Karl-Johan Eriksson
Produktionschef
Office: +46 (0) 571 768 448
Mobile: +46 (0) 70 241 93 33
Krister Borg
Ekonomichef
Office: +46(0) 571 768 331
Mobile: +46(0) 70 921 68 89
Peter Rasmussen
Marknad / Inköp / Logistik
Office: + 46 (0) 571 768 381
Mobile: +46 (0) 70 663 16 03
Bo Mattsson
Senior Casting Specialist
Office: + 46 (0) 571 768 367
Mobile: + 46 (0) 70 768 32 04
Tord Nilsson
Underhållschef
Office: + 46 (0) 571 768 354
Mobile: + 46 (0) 70 320 15 32
Mikael Holmqvist
Kvalité
Office: +46 (0) 571 768 352
Mobile: +46 (0) 70 592 29 21