Fundo Components AB

Emterudsvägen 3
673 31 Charlottenberg
Sverige

Tel: +46 (0)571 768 300
Fax: +46 (0)571 768 375

Våra mailadresser är:
fornamn.efternamn@fundocomponents.com

karta48Karta och vägbeskrivningkarta

Krister Borg
Ekonomichef
Office: +46(0) 571 768 331
Mobile: +46(0) 70 921 68 89
Arne Lind
VD
Mobile: +46 (0) 70 299 14 44
Peter Rasmussen
Marknad / Inköp / Logistik
Office: + 46 (0) 571 768 381
Mobile: +46 (0) 70 663 16 03
Karl-Johan Eriksson
Affärsområdeschef
Office: +46 (0) 571 768 448
Mobile: +46 (0) 70 241 93 33
Bo Mattsson
Affärsområdeschef
Office: + 46 (0) 571 768 367
Mobile: + 46 (0) 70 768 32 04
Tord Nilsson
Affärsområdeschef
Office: + 46 (0) 571 768 354
Mobile: + 46 (0) 70 320 15 32
Mikael Holmqvist
Kvalité
Office: +46 (0) 571 768 352
Mobile: +46 (0) 70 592 29 21