Simulering – CAE

När vikten skall minskas och konstruktionen skall tåla lika höga eller högre laster ställs också allt högre krav på gjutgodskvalitet och specifika materialegenskaper.

Acceptansen för kvalitetsbrister har minskat generellt och särskilt inom fordonsindustrin. Robusta processer är därför en grundförutsättning. Projekttiderna för att ta fram en ny komponent blir också allt kortare och kostnadstrycket högre.

Vi använder därför världsledande simuleringsverktyg sedan drygt ett decennium för att i virtuell miljö utveckla / anpassa komponenter och gjutverktyg för vald tillverkningsgång. Vid framtagning av nya tillverkningsliner görs också ofta produktionssimuleringar för optimeringar av produktionsflöden och layouter tillsammans med externa partners.
simulering440b

Samanfattning

  • Gjutsimulering, formfyllnad, stelning görs i MAGMA Soft

  • Produktionssimulering görs med externa partners

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04