Fordonsindustri

Lättare fordon är ett viktigt bidrag till att minska bränsleförbrukningen. Detta gäller både personbil och lastbil och kommer vara än viktigare i framtiden.

För att designen skall bli lättare samtidigt som den skall klara samma eller högre laster ställs stora krav på tekniknivå, kunskap och erfarenhet för att få fram en konkurrenskraftig lösning. Detsamma gäller vid gjutning av detaljer med hög täthet. Det är den här typen av frågeställningar och utmaningar som våra tekniker dagligen hjälper våra kunder att svara på.

 
Vi hjälper våra kunder att uppnå sina mål som en integrerad del av deras utvecklingsprocess. Genom CAD och gjutsimulering kan våra ingenjörer redan innan produktionen startat ta fram de egenskaper som efterfrågas. Att hitta innovativa lösningar på etablerade problem redan innan produktionen har kommit igång sparar inte bara tid, det minskar också risken för att problemet förvärras under resans gång. När tiden från utveckling till lansering hela tiden pressas och marginalerna minskar finns sällan utrymme för problem. Effektiva och rationella processer är ett måste. Därför arbetar vi efter devisen – Rätt första gången. Det sparar tid och kostnader samt ökar konkurrenskraften.

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03