Marint

Vi har byggt upp en 60-årig erfarenhet när det gäller gjutgods för marina applikationer och användning i sött och salt vatten. Legeringsval, förbehandling och ytfinhet på de gjutna ytorna är mycket viktiga parametrar för ett bra resultat.

För Fundo handlar det om att leverera det som behövs, när det behövs och att bidra med det stöd och den expertkunskap som krävs och efterfrågas i framtagandet av nya gjutna detaljer. Vi blir en trygg samarbetspartner från utveckling och testserier till fullt utvecklad serieproduktion. Det är också där som Fundo Components AB har sin styrka. Effektiva och rationella processer inom aluminiumgjutning i kombination med kunskap och erfarenhet. Det är så som vi bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.

marine440

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03