Affärsidé

Fundo Components är ett ledande företag som utvecklar och levererar krävande produkter i gjuten aluminium. Vi vill möjliggöra för våra kunder att få ut maximalt av de möjligheter som erbjuds i prestanda och konkurrenskraft.

”I långsiktiga partnerskap ta fram och leverera högteknologiska produkter i gjuten aluminium.

Vi jobbar proaktivt för att nå optimal kostnad och kvalité, genom att använda optimala processer och utrustning, med målet att nå långsiktig konkurrenskraft för våra kunder.

Centralt i vår affärside är att leverera en optimal lösning för hela produktlivscykeln”

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03