Certifikat

Vårt mål är att säkra och förbättra produkternas kvalitet och att uppfylla alla externa och interna kunders förväntningar. De viktigaste drivkrafterna är ökad kundtillfredsställelse och ökad processeffektivitet. Med detta i åtanke, tillämpar vi moderna och innovativa metoder för kvalitetsstyrning i alla våra produkt-, och tjänsterelaterade processer.

Vårt kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i den globala fordonsstandarden IATF 16949:2016, kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015

acrobat_iconCertifikat 14001:2015

acrobat_iconCertifikat IATF 16949:2016

acrobat_iconCertifikat ISO 9001:2015

 

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04