Miljöpolicy

Vår produktion innebär att vi påverkar miljön både lokalt och globalt. Vi verkar för att minimera vår miljöpåverkan, främst genom att reducera energiförbrukning och buller. Detta uppnår vi genom:

 

Läs mer om vår miljöpolicy

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03