Väl definierade processer – Ökad stabilitet

Effektiva och väl genomarbetade processer genom hela produktionen från smälta till färdig produkt är kärnan i vårt företag. Liksom vid byggande av hus är grunden, d v s smältning och metallbehandling, mycket viktigt för ett slutresultat som når målen utan överraskningar.

Att vi använder råvaror, induktionssmältning och en metallbehandling av högsta klass och har kontroll på våra processer är därför en självklarhet. Vår kärntillverkning arbetar enligt samma principer och har liksom gjutningen en hög automationsnivå. I fabriken i Charlottenberg finns ett tjugotal vaggjutmaskiner i storlekar från medelstora till bland de största i världen, större lågtrycksgjutmaskiner samt en sandgjutningsanläggning för prototypframtagning och mindre serier. De flesta gjutmaskiner är integrerade i kompletta automatiserade linor som möjliggör en strömlinjeformad effektiv produktion.

Våra automatiserade värmebehandlingsanläggningar med sin processtyrning ger oss möjlighet att leverera säkerhetsklassade detaljer till bilindustrin. Våra upplägg och anläggningar för skärande bearbetning håller samma klass. Allt tillsammans borgar för god kvalitet och en effektiv produktionsprocess, vilket ger konkurrenskraft.