Kärntillverkning

Sandkärnor används för att framställa en komplex inre form eller underskärningar. Den kallhärdande kärnmetod som till övervägande del används hos oss är Cold Box. Kärnlådorna som används är vid höga volymer i stål och i plast då volymerna är lägre. Kärnorna limmas vid behov ihop till kärnpaket och vid höga volymer sker detta robotiserat. För speciella behov används även varma kärnmetoder. Vid höga metalltryck och/eller höga ytkrav blackas kärnorna.

 

coreman440

Samanfattning

  • Coldbox vanligaste kärnmetod

  • Robotiserad limning av kärnpaket vid höga volymer

  • Blackning vid höga metalltryck och / eller höga ytkrav

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04