Kokillgjutning

De kokillgjutmetoder som förekommer vid Fundo är främst vagg- och lågtrycksgjutning samt i några fall vanlig statisk kokillgjutning. Vid kokillgjutning används en permanent gjutform i stål (kokill) och sandkärnor används för att forma inre form samt utvändiga underskärningar vid behov. På grund av det snabba stelnandet får kokillgjutna detaljer en finkornig struktur och om formfyllnaden varit kontrollerad även goda hållfasthetsegenskaper som ytterligare kan förbättras genom värmebehandling.

Samanfattning

  • Kan använda sandkärnor
  • Goda hållfasthetsegenskaper

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04