Lågtrycksgjutning – LPDC

I Fundos anläggning i Charlottenberg finns en av Europas modernaste anläggningar för lågtrycksgjutning av gods inom våra produktområden. Denna gjutmetod är vanligaste valet av gjutmetod för gjutgods med rotationssymmetrisk form. Det gör att vi kan hålla en effektiv, rationell produktion med hög och stabil kvalitet i såväl medelstora som stora volymer. Vår nuvarande lågtrycksgjutningskapacitet är cirka 4000 ton aluminiumgjutgods/år.

Metallfyllningen sker här genom att hållugnen, vilket i detta fall finns under gjutmaskinen, trycksätts och metallen stiger då upp genom ett eller flera stigrör upp i gjutformen och resultatet blir en välkontrollerad fyllning med ingen eller mycket låg turbulens styrt av gjutmaskinens styrsystem. Lågtrycksgjutning ger mycket goda förutsättningar för ett riktat stelnande som minimerar risk för porositet. Metoden ger också ett mycket bra metallutbyte. Tekniken är idealisk för medelstora till stora, gärna rotationssymmetriska detaljer, och till följd av det snabba stelnandet får lågtrycksgjutna liksom vaggjutna detaljer en finkornig struktur med goda hållfasthetsegenskaper som ytterligare kan förbättras genom värmebehandling.

lpdc440

Fördelar med lågtrycksgjutning

  • Kontrollerad metallfyllning med mycket låg turbulens
  • Riktat stelnande av metallen
  • Normalt mycket bra metallutbyte
  • Goda hållfasthetsegenskaper
  • Kan värmebehandlas


Typiska användningsområden -  lågtrycksgjutning

  • Drivlineprodukter
  • Chassiprodukter
  • Rotationssymetriska former
  • Medelstora till stora detaljer

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04