Montering

Ytterligare förädling av produkter kan ske genom montering. Komponenter som monteras kan t ex vara insatsgängor, bussningar etc. Produkter med täthetskrav och monterade komponenter täthetsprovas oftast efter monteringen och med fördel integreras verifiering av korrekt montage i täthetsprovningsutrustningen.

Samanfattning

  •  Effektiv integration mellan gjutning, bearbeting och montering
  • Täthetsprovning med montageverifiering
  • Monterade komponenter till produkter färdiga att användas

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04