Skärande bearbetning

Många av de gjutna produkterna vidareförädlar vi också genom maskinbearbetning i CNC maskiner. Genom en effektiv integration mellan gjutning och bearbetning kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar.Vår bearbetningskapacitet motsvarar ca 5000 ton gjutgods/år.

maschining440

Maskinbearbetning på Fundo

  • Effektiv integration mellan gjutning och bearbetning
  • Bearbetningskapacitet 5000 ton/år

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04