Vaggjutning – Tilt casting

I Fundos anläggning i Charlottenberg finns en av världens modernaste anläggningar för vaggjutning. Denna gjutmetod är vanligaste valet av gjutmetod för gjutgods med komplex form. På Fundo finns ett tjugotal vaggjutmaskiner inordnade i liner, vilket möjliggör en effektiv produktion av så väl medelstora som stora volymer. Vår nuvarande vaggjutningskapacitet är cirka 8000 ton aluminiumgjutgods/år.

Genom att kokillen vaggas från ett horisontellt läge bakåt 90 grader till ett vertikalt läge får man en kontrollerad metallfyllning av kokillen, styrt av gjutmaskinens styrsystem, vilket är viktigt för godsets täthet och dess utmattningsegenskaper. Vaggjutning ger goda förutsättningar för ett riktat stelnande, vilket minskar risk för porositet och ett bättre godsutbyte jämfört med konventionella metoder. På grund av det snabba stelnandet får vaggjutna detaljer en finkornig struktur med goda hållfasthetsegenskaper som ytterligare kan förbättras genom värmebehandling.

tiltcast440

Fördelar med Vaggjutning

  • Kontrollerad metallfyllning med låg turbulens
  • Riktat stelnande av metallen
  • Goda hållfasthetsegenskaper
  • Kan värmebehandlas


Typiska användningsområden - Vaggjutning

  • Chassiprodukter
  • Drivlineprodukter
  • Gjutgods med komplex form

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04