Värmebehandling

Fundo Components har en modern, fullt utrustad anläggning för värmebehandling av högt påkända aluminiumdetaljer, inte sällan i säkerhetsrelaterade applikationer. Värmebehandlingsstegen är normalt upplösning, snabb släckning i vatten och varmåldring (T6). Varje batch kontrolleras avseende hårdhet genom brinellprovning. I våra helautomatiska liner är varje värmebehandlingsbatch fullt dokumenterad avseende temperatur och tid m m.

Samanfattning

  • T6-värmebehandling
  • Helautomatiska liner

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04