Ytbehandling

Vi har byggt upp en 60-årig erfarenhet när det gäller ytbehandling av marina applikationer för användning i sött och salt vatten.
Legeringsval, förbehandling och ytfinhet på de gjutna ytorna är mycket viktiga parametrar för ett bra resultat.

Ytbehandling sker i samarbete med externa partners. Normala ytbehandlingar är våtlack, pulverlack samt ED-lack. Förbehandling, såsom t ex kromatering, och ytbehandling utförs enligt respektive kunds krav och specifikationer.

 

ytbehandling440

Samanfattning

  • Totalhetsansvar för slutprodukten
  • Våtlack, pulverlack, ED lack med olika förbehandlingar

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04