Drivlina – Powertrain

Tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en gedigen kunskap kring drivlineprodukter. Ofta ställs höga krav på täthet i kombination med en komplex geometri hos dessa. Vi har vaggjutning och lågtrycksgjutning som är lämpliga gjutmetoder för att säkerställer att dessa krav blir uppfyllda.

Nära hälften av vår gjutgodsproduktion vidareförädlas internt i företaget genom skärande bearbetning i CNC maskiner till färdiga montageklara drivlineprodukter. Genom en effektiv integration mellan gjuteri och bearbetning kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar. Fundo kan erbjuda helhetsåtagande med ett integrerat flöde från gjutning, bearbetning till montering. Produkter med täthetskrav och monterade komponenter täthetsprovas oftast i samband med monteringen för att verifiera täthet på den kompletta produkten.

Engine

Transmission