Produktområden

Fundo kan bidra med den expertkunskap som krävs och efterfrågas i framtagandet av nya gjutna detaljer. Vi är en trygg samarbetspartner från utveckling och testserier till fullt utvecklad serieproduktion.

För att tillverka lätta produkter i aluminium med höga materialkrav avseende täthet och styrka ställs stora krav på kunskap och erfarenhet. Systematiskt och processinriktat styr vi hela produktionskedjan från planering och utveckling till leverans.
Tack vare en modern och i hög grad automatiserad produktion håller de gjutna detaljerna en hög och jämn kvalitetsnivå redan från början. Det ger våra kunder ökad konkurrenskraft.

På följande sidor ses exempel ur vår produktion från de olika produktgrupperna.

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03