Marint

Tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en gedigen och kunskap kring marina produkter. Legeringsval, förbehandling och ytfinhet på de gjutna ytorna är mycket viktiga parametrar för dessa produkter för ett bra resultat.

Höga krav på täthet ställs hos dessa. Vi har vaggjutning och lågtrycksgjutning som är lämpliga gjutmetoder för att säkerställa att dessa krav blir uppfyllda. Nära hälften av vår gjutgodsproduktion vidareförädlas internt i företaget genom skärande bearbetning i CNC-maskiner till färdiga montageklara produkter. Genom en effektiv integration mellan gjuteri och bearbetning kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar. Fundo kan erbjuda helhetsåtagande med ett integrerat flöde från gjutning, bearbetning till ytbehandling.

 

Mer Information

Peter Rasmussen

Marknad

+ 46 (0) 571 768 381

+46 (0) 70 663 16 03