Fundo Components AB

Emterudsvägen 3
673 31 Charlottenberg
Sverige

Tel: +46 (0)571 768 300
Fax: +46 (0)571 768 375

Våra mailadresser är:
fornamn.efternamn@fundocomponents.com

karta48Karta och vägbeskrivningkarta

Claes-Fredrik Cehlin
VD
Mobile: +46 70 960 15 50
Thöger Olesen
Fabrikschef
Mobile: +46 70 954 52 44
Henrik Ranstrand
Logistik/Planering
Office: 0571-768317
Mobile: +46 70 244 20 59
Hans Johannesson
Teknikchef
Office: 0571 768387
Peter Rasmussen
Marknad
Office: + 46 (0) 571 768 381
Mobile: +46 (0) 70 663 16 03
Bo Mattsson
Senior casting specialist
Office: + 46 (0) 571 768 367
Mobile: + 46 (0) 70 768 32 04
Hans Carlberg
Controller
Office: +46(0) 571 768 331
Adam Johannesson
Kvalitet
Office: +46 (0) 571 768 360