Produktutveckling

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina mål som en integrerad del av deras utvecklingsprocess. Genom CAD och gjutsimulering kan våra ingenjörer redan innan produktionen startat ta fram de egenskaper som efterfrågas.

Att hitta innovativa lösningar på etablerade problem redan innan produktionen har kommit igång sparar inte bara tid. Det minskar risken för att problemet förvärras under resans gång. När utvecklingstiden från utveckling till lansering hela tiden pressas och marginalerna minskar finns sällan utrymme för problem. Effektiva och rationella processer är ett måste. Därför arbetar vi efter devisen – Rätt första gången. Det sparar tid, kostnader och ökar konkurrenskraften.

Vid behov sker produktutveckling tillsammans med utvecklingspartners, t ex för.

  • 3D modellerande och ritningsframtagning i kundspecifika CAD-format
  • FEM beräkningar
  • Valideringsprovning

Samanfattning

  • Stöd till kunder när det gäller gjutgodsdesign

  • Egna konstruktionsmöjligheter

  • Avancerad produktutveckling tillsammans med partners

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04