Prototyper

Att ta fram prototyper hos en kompetent serieleverantör ger betydande mervärden i form av att anpassning till serietillverkningsprocess kan göras tidigare och mer integrerat, vilket spar kostnader, kortar totaltid och ökar sannolikheten för framgång. Fundo har därför en egen prototypkapacitet.

I vår avdelning för prototyper och kortserie/lågvolymproduktion finns ett komplett handformnings-sandgjuteri för gjutning av godsvikter upp till drygt 50 kg i kallhärdande formmaterial alternativt i kärnpaket. Gjutmodellerna görs vanligen i plast. Samtliga legeringar som används på Fundo kan även användas vid sandgjutning och levereras antingen i gjuttillståndet eller som värmebehandlat gods. Hållfasthetsegenskaper blir något reducerade vid sandgjutning jämfört med kokillgjutning på grund av den lägre stelningshastigheten. Detta kan partiellt åtgärdas med användande av informade kylkroppar i lämpligt material.

 
prototyp440

Samanfattning

  • Framtagning av prototyper hos en kompetent serieleverantör ger betydande mervärden

  • Egen prototypkapacitet – komplett handformningssandgjuteri

Mer Information

Bo Mattsson

Senior casting specialist

+ 46 (0) 571 768 367

+ 46 (0) 70 768 32 04